VJENČANJA/ŽENIDBA 2020

Što Bog združuje, čovjek neka ne rastavlja.

 

1. 15. 02. ZVONIMIR OPAČAK I ANNA JANISZEWSKA

2. 12. 06. KARLO ROŠ I ANA TINTOR

3. 27. 06. VLADO MITOK I ANA ĆULAP

4. 12. 09. ANDRIJA BAKOVIĆ I ANTONIJA ROCA

5. 12. 09. STIPE IVIĆ I ANTONIJA CERONJA

6. 03. 10. IVAN MEŠTROV I BERNARDA MATEŠA

7. 03. 10. KREŠIMIR NIMAC I JOSIPA ROCA

8. 14. 11. BORNA STRIKOMAN I BARBARA PALIĆ

9. 21. 11. LUKA ŠPRLJAN I ANAMARIJA LOVRIĆ

10. 19. 12. MARTIN BARANOVIĆ I KATARINA BRKOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽENIDBA u 2019.