VJENČANJA/ŽENIDBA 2018

Što Bog združuje, čovjek neka ne rastavlja.

 

1. 07. 04. LOVRE BIRIN I KATARINA SMOLIĆ

2. 07. 04. FRANKO SARAĐEN I NINA RADOŠ

3. 19. 05. ANTONIO LJEVAKOVIĆ I MARIJA BIRIN

4. 09. 06. LUKA LIPIĆ I FRANKA BAČELIĆ

5. 18. 08. CHARLIE KRISTIAN DAG FJALLGARD I MARTINA PERIŠA

6. 25. 08. TONI ŠPANJA I MAJA RONČEVIĆ

7. 01. 09. JOŠKO PILIŽOTA I KATARINA ŠIMUNAC

8. 07. 09. NATO CVITAN I ANA BRAICA

9. 22. 09. KARLO BASTIĆ I ELEONORA ČIČIN-ANGUL

10. 29. 09. VICKO BAREŠA I ANA ANTAL

11. 06. 10. TOMISLAV ROCA I IVANA TOMIĆ

12. 07. 10. MIŠO TELEBAR I ANDRIJANA BILUŠ

13. 13. 10. TEO ERCEGOVIĆ I MARINA MIĆIN

14. 27. 10. JOSIP JURIČEV SUDAC I DANIELA SAMOHOD

15. 02. 11. ROBERT PAVIČIĆ I FLORJANA GJOKAJ

16. 03. 11. LUKA LEDENKO I KATARINA BAŠKARAD

 

Mladencima u ime župne zajednice čestitamo.

ŽENIDBA u 2017.