KRŠTENJA 2023.

U Krista ste se krstili, Krista ste obukli. Aleluja, aleluja.

 

1. 15. 01. 2023. Nera Morić

 

2. 19. 02. Duje Šprljan

 

3. 10. 04. Frane Cukrov

4. 10. 04. Luka Cukrov

5. 10. 04. Adrian Martinović

6. 10. 04. Mirjam Lasan

7. 15. 04. Pavao Barakiel Skočić

8. 15. 04 Andrija Samuel Juričev Martinčev

9. 16. 04. Dina Olivia Juričev

10. 16. 04. Marisa Medved

11. 16. 04. Marta Medved

12. 23. 04. Toma Blatančić

13. 23. 04. Moreno Trcera

14. 30. 04. Noa Šunjerga

15. 30. 04. Nera Huljev

16. 30. 04. Nika Delać

 

17. 06. 05. Vito Perković

18. 06. 05. Noa Adrian Perković

19. 07. 05. Šime Čorić

20. 07. 05. Leonie Francesca Savić

21. 13. 05. Ema Čuljat

22. 14. 05. Ivan Pulić

23. 21. 05. Toma Štrkalj

24. 21. 05. Marko Kuran

25. 21. 05. Maris Tarle

26. 21. 05. Kai Skočić Troha

27. 28. 05. Luka Tabula

28. 28. 05. Mauro Roca

29. 28. 05. Ema Storić

30. 28. 05. Marko Grubišić

31. 28. 05. Diva Marija Fržop

32. 28. 05. Maria Mijaljević

 

33. 04. 06. Luce Šprljan

34. 18. 06. Judita Antea Santini

35. 18. 06. Mateo Mrčela

36. 18. 06. Toma Periša

37. 18. 06. Dumina Lu Marin

 

38. 28. 07. Eva Aleksić

39. 06. 08. Rafaela Laura Pavičić